Maureandil
Nil Volentibus Arduum

Tarot

De tarot is een kaartspel bestaande uit 78 kaarten, die je kunt onderverdelen in de grote en kleine arcana. De 22 kaarten van de grote arcana tonen onze ontwikkeling in het leven en de verschillende stadia daarin weer. De 55 kaarten van de kleine arcana hebben betrekking op situaties van alle dag. Samen geven deze kaarten inzichten op vraagstukken en kunnen ze een handig hulpmiddel zijn om duidelijkheid te krijgen over problemen of kwesties.

De tarot verscheen als kaartvorm omstreeks 1400 in Europa. Door religieuze en politieke invloeden in de middeleeuwen verdween de tarot naar de schaduw. Geïnteresseerden die de tarot wilden bestuderen konden dit alleen doen in geheime genootschappen. Als iemand geassocieerd werd met de tarot of andere spirituele praktijken kon dit grote gevolgen hebben voor zijn carrière en reputatie. 

Tijdens de renaissance kwam de tarot langzaam weer op, maar meer als een amusementsspel dan als een esoterisch hulpmiddel. Aan het eind van de negentiende eeuw vormden zich verschillende tarotscholen, die elk een eigen theorie aanhingen over de oorsprong, symboliek en afbeeldingen van de tarot. Vanaf de twintigste eeuw, met de opkomst van de Rider Waite kaarten, is de tarot aanzienlijk in populariteit gegroeid. 

Het mysterieuze en zweverige imago van de tarot is nu geleidelijk aan het verdwijnen. Toch merk ik dat er nog steeds vooroordelen bestaan. Het is aan mij als lezer om je te laten zien dat de kaarten slechts dat zijn: kaarten. Ze zijn een middel om een verhaal te kunnen vertellen. Het is aan mij om de kaarten te vertalen en dat doe ik graag.